Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Des d'aquesta pàgina es pot accedir a tota la informació dels concursos públics convocats per l'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES (IMEB), organisme autònom de l'Ajuntament de Calvià. Ofereix la descàrrega dels plecs així com els impresos relatius a cada concurs. Des del 9 de març de 2018, data de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), el perfil del contractant del INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES (IMEB) està integrat en la Plataforma de contractació del sector públic. Per accedir a les licitacions publicades des d'aquesta data ho pot fer en el següent enllaç PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ.

Tota aquesta informació s'ofereix de forma complementària a aquella que es pot obtenir, en el Servei de Contractació de l'IMEB (IMEB Ajuntament de Calvià, c/ Julià Bujosa Sans, batle, nº 1, 07184 Calvià), de dilluns a divendres, de 9 a 14:30 hs., fins al dia de finalització del termini de presentació de cada expedient, prevalent, en cas de discrepància, la documentació proporcionada pel Servei de Contractació de l'IMEB. Per a qualsevol consulta poden adreçar-se al telèfon 971 139 139. A l'efecte de realitzar aclariments i consultes a la documentació publicada, s'haurà de fer a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Els horaris de suport de la DGPE són de dilluns a dijous de 9:00 a 19:00 hores i divendres de 9:00 a 15:00 hores. Telèfon 915241242. Correu Electrònic: licitacionE@minhap.es.