Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

CONSULTAU LES NOVES MESURES ECONÒMIQUES

Dilluns, 23 de març de 2020

L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ POSPOSA L'INICI DEL PAGAMENT D'IMPOSTOS MUNICIPALS I BONIFICA EL CENT PER CENT LA TAXA D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA DE BARS I RESTAURANTS

Aquest primer paquet de mesures es completa amb bonificacions per les Escoletes i amb altres actuacions relacionades amb l'ORA, preus públics i Mercats

L'Ajuntament de Calvià, en l'àmbit de les seves competències, posa en marxa un primer paquet de mesures de suport a la ciutadania en general i a les petites empreses, davant la situació d'alarma dictada pel Govern de l'Estat que obliga al confinament de la població i al tancament temporal de molts de negocis.
Les mesures són les següents:

 • Pagament d'impostos:
  Es posposa l'inici del pagament voluntari dels tributs municipals. L'inici es retarda al dia 1 de juliol i es perllonga fins al 15 de novembre (ara el període voluntari de pagament és del dia 1 de juny fins al 16 d'agost).
  A més, es facilitarà el fraccionament en el pagament dels impostos. Per a aquelles persones que no ho varen sol·licitar abans del 21 de desembre de 2019, com és preceptiu, s'obrirà un període extraordinari per tal que puguin traslladar la sol·licitud.
 • Bonificacions per a Escoletes:
  Es bonificarà el cent per cent de la mensualitat del mes d'abril de les escoletes a totes les famílies. Les mensualitats es paguen a principis de cada mes, per la qual cosa, per tal de compensar el tancament de la segona quinzena de març i la primera d'abril, s'eximeix de pagar tot el mes d'abril.
  Per altra banda, a les famílies que s'han vist afectades per una pèrdua d'ingressos degut al coronavirus, o han tingut problemes en la contractació, se'ls bonificarà, a més, el cent per cent el rebut dels mesos de maig i juny. Hauran de fer una declaració responsable per justificar les minves en els ingressos o el retard en la contractació.
 • Bonificacions en les taxes d'ocupació de la via pública:
  Als bars, cafeteries i restaurants que hagin pagat la taxa d'ocupació de via pública amb taules i cadires, se'ls retornarà el cent per cent de tot l'any 2020.
  A la resta que encara no ho han abonat, se'ls bonificarà el cent per cent de la taxa corresponent a l'any 2020, prèvia sol·licitud de llicència d'ocupació de l'espai públic.
 • Mercats:
  Es dictarà una resolució per tornar l'import de les paredetes dels mercats municipals que no hagin pogut desenvolupar l'activitat aquests dies.
 • O.R.A.:
  La posada en marxa del pagament per estacionar a les zones blaves del municipi, s'ajorna un mes, fins al mes de maig, sense que això impliqui perjudicis per a la empresa adjudicatària del servei ni als seus treballadors.
 • Preus públics instal·lacions esportives i Centres de Cultura:
  En el cas de l'abonament per a l'ús d'instal·lacions esportives, es retornarà la quantitat bonificant els pròxims rebuts, és a dir, a qui hagi pagat el primer semestre se li bonificarà el cent per cent del pagament del segon semestre, o del primer semestre de 2021. Als que tenien pagat l'abonament anual, se'ls bonificarà el cent per cent de primer semestre de 2021.
  Pel que fa a les activitats dels Centres Culturals (en aquest cas funcionen per curs escolar, per quadrimestre), als que hagin pagat el segon quadrimestre del curs 2019-2020 (febrer-juny 2020), se'ls bonificarà el següent quadrimestre (octubre de 2020 a febrer 2021)

L'equip de govern de l'Ajuntament de Calvià continua treballant per tal de dur endavant noves mesures per pal·liar en allò que sigui possible, els perjudicis provocats pel coronavirus, complementant les mesures que du a terme el Govern de l'Estat i el Govern de les Illes Balears.