Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Convenis Subscrits

  • RELACIÓ DE CONVENIS SUBSCRITS, AMB MENCIÓ DE LES PARTS SIGNANTS, OBJECTE, DURADA, MODIFICACIONS REALITZADES, PRESTACIONS I OBLIGACIONS CONVENIADES DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ, IMEB, OMT, CALVIÀ 2000 I LLAR DE CALVIÀ       

Els convenis administratius es regulen en el Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. D'aquesta manera, es desenvolupa un règim complet dels convenis, que en fixa el contingut mínim, classes, durada i extinció, i n’assegura el control per part del Tribunal de Comptes.

Fins al moment, sense haver-hi altra normativa específica, els convenis s'han regulat pel principi de col·laboració, conforme al que disposa l'article 3.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Els convenis de col·laboració tenen per objecte establir marcs de col·laboració entre administracions o entre administracions i altres entitats privades que presentin competències concurrents i segueixin finalitat comunes, establint competències en la materialització de les finalitats, així com el règim de finançament i aportació de mitjans de les parts que subscriuen el conveni. Els interessos de les parts són públics, i el beneficiari sempre en serà la comunitat.

Podeu consultar aquí la relació de convenis de:

  Pàgina actualitzada 2022-05-16