Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Qualitat dels serveis

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DELS SERVEIS MUNICIPALS I DE LA TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL

L'Ajuntament de Calvià vol impulsar la implantació de nous sistemes de gestió de la qualitat que comportin la monitorització o escolta activa del que la ciutadania percep i opina sobre els serveis municipals. Aquesta és la base fonamental per millorar la prestació dels serveis públics que ofereix l'Ajuntament. 

L' Ajuntament de Calvià disposa d'un servei de queixes i suggeriments, al qual la ciutadania pot traslladar qualsevol queixa, reclamació o suggeriment sobre el funcionament i incidències dels serveis municipals.

INFORMES SOBRE LA QUALITAT DELS SERVEIS
L'Ajuntament de Calvià disposa d'un sistema de seguiment de la percepció que la ciutadania té dels serveis municipals

AVALUACIÓ DE LA TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL
En aquest apartat podeu trobar els enllaços a les avaluacions de transparència de l'Ajuntament, realitzades per diferents entitats i organismes externs: 

Informació revisada: gener 2023