Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Consulta pública prèvia

Tràmits oberts.

Els tràmits de consulta pública prèvia tenen per objecte recollir l'opinió de ciutadans, organitzacions i associacions abans de l'elaboració d'un projecte normatiu. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, article 133. Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglament, estableix en el seu punt primer que "Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent en la qual se sol·licitarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre: a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. b) la necessitat i oportunitat de la seva aprovació. c) Els objectius de la norma. d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries ".

A continuació es recull el llistat de les iniciatives i propostes normatives per les quals es troba obert aquest tràmit, indicant el títol, la data en què finalitza el termini de la consulta i el mitjà per fer les aportacions. Està ordenat per data de publicació, de més recent a més antic.

  • Consulta pública prèvia sobre el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora dels horaris de tancament d'establiments i espectacles públics i activitats recreatives . Si voleu fer aportacions, accediu a aquest document explicatiu
    Data de publicació: 20/09/2019. Termini màxim de presentació de propostes: 11/10/2019.

     

    Tràmits tancats.