Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Tracta i prostituciķ

III JORNADES DE PROSTITUCIÓ A CALVIÀ 2019

El servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Calvià organitza per 3r any consecutiu aquestes jornades que se centraran en la temàtica de la tracta de persones i la prostitució.

Programa. Es duran a terme els dies 11 i 12 de desembre de la sala Palmanova, al carrer Diego Salvá Lezaún, 2.

Les 50 primeres inscripcions rebran un obsequi, sempre que es certifiqui l'assistència a les jornades del 80% .

Inscripció.

 

MESA D'ATENCIÓ DIRECTA A PERSONES QUE EXERCEIXEN LA PROSTITUCIÓ A CALVIÀ (MAPCAL)

La prostitució és una forma d’explotació sexual i, per tant, una forma de violència contra les dones, a més d’una violació dels drets humans.

El Ple de l'Ajuntament de Calvià, en sessió celebrada en data 27 d'abril de 2017, va aprovar la creació de la Comissió de Treball anomenada “Mesa Tècnica per a l'atenció a persones que exerceixen la prostitució a Calvià”, que es va constituir al maig del mateix any.

Davant la situació que es produeix sobretot durant els mesos de la temporada turística, que requereix un canvi de model urgent, la creació d’una tinença de batlia de Cohesió social i Igualtat a l’Ajuntament de Calvià i l’aprovació de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’Igualtat de dones i homes a la nostra comunitat autònoma, l’ajuntament té la prioritat de la constitució d’aquesta mesa per realitzar una tasca d’atenció informativa, de valoració de necessitats i atenció de les situacions greus de vulnerabilitat social i personal de les dones víctimes de tracta i que exerceixen la prostitució en coordinació amb tots els agents implicats.

Les finalitats de la mesa són:

 • Conèixer la situació de prostitució i tracta de persones per a l’explotació sexual al municipi de Calvià.
 • Establir una xarxa de coordinació amb les entitats socials, institucions, Policia Local i Guàrdia Civil que realitzen intervencions amb les persones que exerceixen la prostitució al municipi de Calvià.
 • Formar els professionals i agents socials i sensibilitzar la comunitat de Calvià sobre la tracta d’éssers humans, l’explotació sexual i la prostitució com a formes de violència contra les dones i violació dels drets humans.
 • Donar suport a les entitats socials que desenvolupen projectes d’intervenció amb dones que exerceixen la prostitució.
 • Visibilitzar el delicte de tràfic d’éssers humans per a l’explotació sexual.

Aquest grup de treball estarà integrat pels següents membres:

 • Cap de la Policia local de Calvià
 • Una persona representant de la divisió de Viogen de la Policia local
 • Cap de Servei d’Intervenció Social i Serveis Socials
 • Cap de Secció d'Igualtat
 • Cap de Servei de Turisme
 • Guàrdia Civil
 • Dues persones representants de l’IB Salut
 • Una persona representant de l’IB Dona
 • Una persona representant de la Delegació de Govern.
 • Representants de les entitats que intervenen en l’atenció directa:
 • Casal petit
 • Creu Roja
 • Metges del món
 • Una persona representant de cada un dels grups municipals.

A partir d'aquesta comissió es va crear una subcomissió tècnica, que es reuneix cada mes durant la temporada turística i cada dos mesos la resta de l'any. La constitució d'aquesta és la següent:

 • Cap de la Policia local de Calvià
 • Una persona representant de la divisió de Viogen
 • Cap de Servei d’Intervenció Social i Serveis Socials
 • Cap de secció d'Igualtat
 • Una persona representant del departament de Turisme
 • Guàrdia Civil (seguretat ciutadana)
 • Guàrdia Civil (Interlocució social en tracta d'éssers humans)
 • Dues persones representants de l’IB Salut
 • Una persona representant de l’IB Dona
 • Una persona representant de la Delegació de Govern de la unitat de coordinació contra la violència sobre la dona.
 • Representants de les entitats que intervenen en l’atenció directa: Casal Petit, Creu Roja i Metges del món.

Reglament de la MAPCAL

Aproximació al Diagnòstic sobre la prostitució a Calvià 2017

I Jornades sobre ''La prostitució, una forma de violència cap a les dones''

Intervenció Ana de Miguel "La prostitució de les dones, una escola de desigualtat humana". Ana de Miguel Álvarez, filòsofa i feminista, professora titular de filosofia moral i política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Presenta Rosa Cursach, directora de l'Institut Balear de la Dona

II Jornada sobre prostitució "Prostitució i pornografia, privilegis masculins"