Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Registre municipal entitats ciutadanes

L'Ajuntament de Calvià regula el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Calvià, la finalitat del qual és conèixer el nombre d'entitats existents al municipi, els seus fins, àmbit i representativitat, als efectes de possibilitar una correcta política municipal de foment de l'associacionisme veïnal i la seva participació en la dinàmica de l'entitat municipal.

És d'obligat compliment per a totes aquelles associacions i entitats que tinguin o hagin de tenir relació amb l'Ajuntament sobre activitats, subvencions o convenis, estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Calvià, de conformitat amb l'Ordenança Municipal de Participació Ciutadana.

Per poder registrar-se, cal estar prèviament inscrit en el Registre d'Associacions de les Illes Balears. Aquí trobareu tota la INFORMACIÓ ÚTIL I TRÀMITS

 

El Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Calvià es durà a la Secretaria General de l'Ajuntament de Calvià, i les seves dades seran públiques.

Les inscripcions es realitzaran mitjançant instànciasol·licitant la inscripció de l'associació o entitat ciutadana en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Calvià, que haurà de presentar per Registre Electrònic adjuntant la següent documentació:

- Estatuts de l'entitat

- Justificant d'estar donats d'alta en el Registre d'Associacions de les Illes Balears

- NIF de l'entitat

Formulari emplenat

Les associacions inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Calvià queden obligades a notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es produeixin en les dades inscrites, dins el mes següent a la modificació.

Igualment, estan obligades a presentar a l'Ajuntament, dins el mes de gener de cada any, el seu pressupost i programa anual d'activitats.