Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Visita Calviā 

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Sol.licitud de Bonificacions de l'impost de vehicles de tracciķ mecānica

Solˇlicitar la Bonificació del 75% de la quota de limpost els titulars de vehicles elèctrics i els que utilitzin exclusivament per el seu funcionament fonts d energia no contaminants.

Procediment:
A petició de linteressat o del seu representant legal, presentant la documentació pertinent en el Servei de Gestió tributària

Cost del trāmit:
cap

Documents a presentar:
- Tarja despecificació tècnica del vehicle

-Formulari específic degudament emplenat

- Fotocópia del darrer rebut liquidat de l´IVTM

- Fotocòpia del DNI de linteressat o NIE en cas destranger, o del representant si es el cas

Normativa aplicable:
Ordenança fiscal reguladora de limpost sobre vehicles de tracció mecànica.

RDL 2/2004 d'hisendes locals.