Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Convenis transparncia

L'Ajuntament de Calvià coopera amb els organismes autònoms (IMEB i OMT) i amb les empreses públiques (Calvià 2000, Llar de Calvià i Limpiezas Costa de Calvià) per donar compliment a les obligacions normatives en matèria de Transparència. Aquesta cooperació es formalitza mitjançant la signatura de convenis amb cada un dels ens dependents.

Podeu accedir a còpia dels convenis de cooperació signats i vigents:

- Calvià 2000
- Llar de Calvià
- Limpiezas Costa de Calvià
- Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià (IMEB)
- Oficina Municipal de Tributs (OMT)