Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Relació de Béns i Drets

Les administracions públiques tenen la necessitat de disposar de béns, a fi de poder prestar els seus serveis al ciutadà. El conjunt de béns i drets que formen el patrimoni de l'Administració pública està subjecte a un règim jurídic especial, la regulació específica del qual es recull en:

L'article 3 de la Llei 33/2003 disposa que el patrimoni de les administracions públiques està constituït pel conjunt dels seus béns i drets, qualsevulla en sigui la naturalesa, i el títol de la seva adquisició o aquell en virtut del qual els hagin estat atribuïts.

Relació de béns propietat de l'Ajuntament de Calvià o sobre les quals ostenta qualque dret real:

  • Domini Públic Marítim Terrestre:      2019  2018  2017  2016  2015
  • Edificis:                                             2019  2018  2017  2016  2015
  • Finques Rústiques:                            2019  2018  2017  2016  2015
  • Patrimoni Municipal del Sòl:             2019 2018  2017  2016  2015
  • Xarxa Viària:                                     2019  2018  2017  2016  2015
  • Solars:                                               2019 2018  2017  2016  2015
  • Zones Verdes:                                   2019 2018  2017  2016  2015
  • Vehicles:                                            2021 2019 2018

Pàgina actualitzada 2021-06-16