Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Entitats i relaciķ amb l'administraciķ

NOVETAT: NOU SERVEI OAC 360º

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix en el seu article 14.2 els subjectes que estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb aquest Ajuntament per a la realització de qualsevol tràmit municipal:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les administracions públiques en l'exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

d) Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 

Sempre i quan els mitjans electrònics posats a disposició de l'Administració General de l'Estat ho permetin.

Hi ha la coordinació i la interoperabilitat entre les diferents administracions públiques, però, convé que informeu a l'Ajuntament de Calvià dels tràmits i documentació lliurada a altres administracions diferents a aquest.

Més informació: poblacio@calvia.com

Per aquest motiu, les associacions i entitats han de tenir un mitjà d'identificació electrònica admès per poder operar davant de qualsevol administració pública que, en el seu cas, és el certificat digital de representant de persona jurídica.

Quins passos he de seguir per obtenir un certificat de representació de persona jurídica?

1) Actualitzar les dades de la junta directiva en el registre d'associacions.

 

 

2) Sol·licitar al Registre d'associacions un certificat que indiqui que l'associació es troba inscrita i qui és el seu representant legal (o la seva junta directiva).

Per sol·licitar un certificat digital de representant d'una associació o entitat la persona sol·licitant haurà de ser representant legal de dita organització o tenir un poder general amb facultat inscrita per representar-la davant tot tipus de persones públiques o privades. Per a més informació podeu consultar el Manual Sol·licitud Certificat Representant.

 3) Sol·licitar el Certificat Digital a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (imprimir el número de sol·licitud que ens assignen).

Aquest organisme és el que té assignada la prestació dels Serveis de Certificació i posa a disposició els diferents tipus de certificats electrònics mitjançant els quals identificar-se i realitzar tràmits a través d'Internet.

Després d'introduir la informació que se’ns demana, ens tornarà un codi que identifica aquesta sol·licitud, que caldrà dur quan acreditem a Hisenda la nostra identitat.

 4) Demanar cita a l'Agència Tributària (quan ja tinguis el certificat de registre).

 

 

5) Personar-se (representant legal) a la Delegació d'Hisenda i lliurar la documentació: DNI, certificat de registre i número de sol·licitud.

El representant legal, amb DNI, certificat de registre de l'entitat, dades actualitzades i el tràmit realitzat a través del FNMT amb el número de sol·licitud, serà qui s'identifiqui davant la Delegació d'Hisenda (només una vegada).

 6) Descarregar amb el mateix ordinador i navegador el certificat digital des del web de la FNMT (pagament amb targeta).

La FNMT emet el certificat i notifica la seva disponibilitat al sol·licitant mitjançant un correu electrònic a l'adreça que haguem facilitat per rebre el comunicat. A partir d'aquest moment es pot procedir a la descàrrega del certificat digital, previ pagament amb targeta del certificat de representant (14€ +IVA). 

Per a la descàrrega es requereix el número de NIF de l'entitat i el codi de sol·licitud que ens van facilitar al realitzar la sol·licitud (el mateix que ensenyem a la Delegació d'Hisenda).

 7) Instal·lar al navegador que vagis a utilitzar (o en diversos, i en java).

Un cop obtingut el certificat de representant, ja pot fer ús del mateix a través de el mateix equip i navegador des del qual es va realitzar el procés. És important disposar de l'última versió de java per poder fer la descàrrega d'altres softwares.

  8) Exportar-ho (amb contrasenya i guarda-la bé) per tenir una còpia de seguretat.

És altament recomanable fer una còpia de seguretat en un suport extraïble (p.ex. en una targeta o USB criptogràfics). Recordar que al realitzar la còpia de seguretat se us demanarà un contrasenya per protegir l'arxiu. Heu de custodiar aquest arxiu i contrasenya ja que en un futur se us sol·licitarà per poder utilitzar el certificat.