Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

En aquest bloc sobre la Institució, Organització, Planificació i Personal, trobarà informació en relació a les Competències i funcions de l'Ajuntament de Calvià i dels seus ens dependents, la Normativa d'aplicació a l'Ajuntament de Calvià i als seus ens dependents, la Identificació dels ens dependents, incloent vincles als webs corporatius, l'Organigrama descriptiu de l'estructura organitzativa, la Identificació dels responsables dels òrgans decisoris, consultius, de participació o gestió, l'Estructura administrativa departamental de l'Ajuntament de Calvià, i màxims responsables, les Resolucions d'autorizació o reconeixement de compatibilidad, els Plans, mapes estratègics i altres documents de planificació, els Llocs de treball reservats a personal eventual, la Planificació de personal (relació de llocs de treball i retribucions), l'Oferta d'ocupació pública, els Processos de provisió de llocs de treball, i les Persones que formen part dels òrgans de representació de personal.