Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita

Imprimir página

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

ProcÚs d'adjudicaciˇ HPO Santa Ponša

Dijous, 4 d'abril del 2024

Procés d'adjudicació HPO Santa Ponça

S'ha publicat al BOIB núm. 45 el llistat de la relació definitiva de persones amb dret a participar en el procés d'adjudicació d'habitatges de protecció oficial de la promoció situada a l'avinguda Miguel de Unamuno núm 11 de Santa Ponça, del municipi de Calvià, una vegada resoltes les al·legacions per l'IBAVI davant del llistat provisional publicat al BOIB núm 16, d'1 de febrer de 2024, de les persones inscrites al Registre Públic de Demandants d'habitatges protegits de la CAIB fins a l'1 de desembre de 2023 inclòs, en règim de lloguer amb opció de compravenda o indistint per al municipi de Calvià.

No es converteix en adjudicatari/ària pel fet de constar al llistat de l'Annex I A).

Inici Fase II Criteris adjudicació:
Les persones que figuren a l'Annex 1 A) han de presentar la sol·licitud degudament emplenada juntament amb tota la documentació corresponent que figura a l'Annex II, en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació del BOIB, núm. . 45, de data 4 dabril de 2024.

Advertint que en cas de no presentar aquesta sol·licitud en termini, s'entendrà que desisteixen en el dret a participar en el procés d'adjudicació d'habitatges.

Termini de presentació: del 5 al 25 d'abril del 2024, ambdós inclusives.

Forma de presentació: Aquesta sol·licitud s'ha de presentar de manera presencial, sol·licitant cita prèvia preferentment, al Registre General de l'Ajuntament de Calvià o al Registre General del Centre Municipal de Serveis de Palmanova o de forma telemàtica a través del Registre Electrònic Comú de l'Administració General de lEstat.

Enllaços:
BOIB núm. 45, de 4 d'abril de 2024
Annex I
Annex II: Sol·licitud de les persones amb dret a participar en el procés d'adjudicació de les 99 VPO de Santa Ponça. 

Més informació