Calvià . www.calvia.com

Cabecera

Informació notificacions electròniques

Segons l'art. 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan la persona interessada estigui obligada a rebre-les per aquesta via.

Així mateix, reglamentàriament, les administracions poden establir l'obligació de practicar electrònicament les notificacions per a determinats procediments per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.

Les persones interessades que no estiguin obligades a rebre notificacions electròniques, podran decidir i comunicar en qualsevol moment a l'Ajuntament de Calvià, mitjançant els models normalitzats que s'estableixin a aquest efecte, que les notificacions successives es practiquin o deixin de practicar-se per mitjans electrònics.

Si teniu accés a Internet, ja podeu rebre totes les notificacions de l'Ajuntament de Calvià per via electrònica, de forma ràpida, segura i còmoda.

En primer lloc, heu de tenir actiu un dels sistemes segurs d'identificació següents:

  • Cl@ve PIN o Cl@ve Permanent (únicament necessitau un telèfon mòbil i un correu electrònic).
  • Certificat electrònic o DNIe (instal·lació de programari en ordinador o lector de targeta criptogràfica per ordinador).

Un cop tingueu actiu un dels sistemes d'identificació anteriors, és imprescindible que seleccioneu el mitjà electrònic com a preferent per rebre les vostres notificacions en la sol·licitud per fer qualsevol tràmit amb l'Ajuntament i que redacteu clarament la vostra adreça de correu electrònic i telèfon perquè puguem avisar-vos cada vegada que us enviam una notificació.

Cada vegada que rebeu un correu electrònic en què se us indica que teniu una notificació de l'Ajuntament de Calvià, podeu accedir a "mis notificaciones" a través de la Carpeta Ciudadana de la AGE.

Créditos:

© Ajuntament de Calvià . C/ Julià  Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià . Illes Balears. Tel. 971 139 100.

Avís Legal    Política Privacitat    Cookies