Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Beques

El Programa de Beques de l'Ajuntament de Calvià té com a finalitat fomentar i potenciar l'educació i la formació dels joves del municipi, donant al seu torn resposta a les necessitats d'un mercat laboral que demanda professionals cada vegada més preparats, competents i flexibles.

BeCalviá, Get Experience, Projecta't, socioeducatives, Ajuts econòmics per a estudiants de Grau Universitari, de Cicles Formatius, Ajut econòmic per a mobilitat Erasmus ... són algunes d'elles.

BECAlvià: BEQUES PRÀCTIQUES EN EMPRESA PRIVADA O ENTITATS PÚBLIQUES Beques pràctiques destinades a estudiants de graus universitaris o de cicles formatius, per realitzar la beca en empresa privada o entitat pública durant els mesos de juliol i  agost de 2020. 
Bases reguladores (+)
Annex I (+) 
Acreditació bancària (+)
Instruccions complementàries, a causa de l'epidèmia del Covid-19 (+) 
Termini i lloc de presentació de candidatures: del 25 de maig al 22 de juny (+)
Catàleg ofertes de beques (actualització 22/04/20) (+)
P
RIMERA RESOLUCIÓ (+)
SEGONA RESOLUCIÓ (+)

PROJECTA'T: BEQUES PRÀCTIQUES EN DEPARTAMENTS MUNICIPALS PER A TITULATS
Beques destinades a noutitulats universitaris o de cicles formatius que vulguin realitzar pràctiques formatives en serveis i departaments municipals.
Bases reguladores (+)

BECA SOCIOEDUCATIVA CUC
Beca per a estudiants de 2n de batxillerat que vulguin participar de forma activa en els programes de comunicació i dinamització del CUC (Centre Universitari de Calvià).
Bases reguladores (+)
Annex I - Sol·licitud (+)
Acreditació bancària (+)
Presentació sol·licitud online (+)
Termini de presentació: del 27 de juliol al 21 d'agost

AJUDES ECONÒMIQUES PER A LES PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS
Dirigides a persones que se matriculen en les proves d'accés a cicles formatius a l'any 2020.
Bases reguladores (+)
Annex I - Sol·licitud (+)
Annex II - Autorització (+)
Acreditació bancària (+) 
Presentació sol·licitud online (+)
Termini de presentació: del 27 de juliol al 21 d'agost

AJUDES ECONÒMIQUES PER A LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (MAJORS DE 25, 40 I 45 ANYS)

Dirigida a persones matriculades en les proves d'accés a la universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys - proves 2020 -.
Bases reguladores (+)
Annex I - Sol·licitud (+)
Annex II - Autorització (+)
Acreditació bancària (+)
Presentació sol·licitud online (+)
Termini de presentació: del 27 de juliol al 21 d'agost

AJUDES ECONÒMIQUES PER A L'ESTUDI DE CICLES FORMATIUS

Destinada a estudiants matriculats en cicles formatius en el curs acadèmic  2019/2020.
Bases reguladores (+)
Annex I - Sol·licitud (+)
Annex II - Autorització (+)
Acreditació bancària (+)
Presentació sol·licitud online (+)
Termini de presentació: del 27 de juliol al 21 d'agost

AJUDES ECONÒMIQUES PER A L'ESTUDI DE GRAUS UNIVERSITARIS

Destinada a estudiants matriculats en graus universitaris en el curs acadèmic 2019/2020.
Bases reguladores (+)
Annex I - Sol·licitud (+)
Annex II - Autorització (+)
Acreditació bancària (+)
Presentació sol·licitud online (+)
Termini de presentació: del 27 de juliol al 21 d'agost

AJUDES ECONÒMIQUES PER A ERASMUS +

Destinada a estudiants que el curso 2020-2021 han de realitzar una mobilitat Erasmus (per cursar grau universitari).
Bases reguladores (+)
Annex I - Sol·licitud (+)
Annex II - Autorització (+)
Acreditació bancària (+)
Presentació sol·licitud online (+)
Termini de presentació: del 27 de juliol al 21 d'agost

AJUDES ECONÒMIQUES PER A ESTUDIS DE MÀSTER UNIVERSITARI
Destinada a estudiants matriculats en màster universitaris en el curs acadèmic 2019/2020.
Bases reguladores (+)
Annex I - Sol·licitud (+)
Annex II - Autorització (+)
Acreditació bancària (+)
Presentació sol·licitud online (+)
Termini de presentació: del 27 de juliol al 21 d'agost

GET EXPERIENCE: BEQUES PRÀCTIQUES EN DEPARTAMENTS MUNICIPALS PER A ESTUDIANTS

Beques pràctiques destinades a estudiants de cicles formatius, graus universitaris o de màsters i postgraus, per realitzar la beca en serveis o departaments municipals.
Bases reguladores (+)

BEQUES COL·EGI ÀGORA
Bases convocatòria curs escolar  2020 - 2021 (+)
Full de sol·licitud (+)Adreça
: IMEB C/Julià Bujosa Sans, batle, 1 07184 Calvià
Telèfon: 971 139139
Adreça electrònica: imeb@calvia.com