Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Beques

El Programa de Beques de l'Ajuntament de Calvià té com a finalitat fomentar i potenciar l'educació i la formació dels joves del municipi, donant al seu torn resposta a les necessitats d'un mercat laboral que demanda professionals cada vegada més preparats, competents i flexibles.

BeCalviá, Get Experience, Projecta't, socioeducatives, Ajuts econòmics per a estudiants de Grau Universitari, de Cicles Formatius, Ajut econòmic per a mobilitat Erasmus ... són algunes d'elles.

BECAlvià: BEQUES PRÀCTIQUES EN EMPRESA PRIVADA O ENTITATS PÚBLIQUES 
Beques pràctiques destinades a estudiants de graus universitaris o de cicles formatius, per realitzar la beca en empresa privada o entitat pública durant els mesos de juliol i  agost de 2019. 
Bases reguladores (+)
Annex I (Sol·licitud) (+)
Annex II (+) Adjuntar l'acreditació bancària.
Catàleg oferta beques (+)
Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 30 d'abril de 2019.

Primera resolució BECALVIA2019 (+)  Termini esmena de sol·licituds: fins 28 de maig de 2019

PROJECTA'T: BEQUES PRÀCTIQUES EN DEPARTAMENTS MUNICIPALS PER A TITULATS
Beques destinades a noutitulats universitaris o de cicles formatius que vulguin realitzar pràctiques formatives en serveis i departaments municipals.
Bases de la convocatòria: BOIB Núm. 78, de 26 de juny de 2018 (+) 
Termini de presentació de sol·icituds: fins a 21 de setembre de 2018
Catàleg de beques (+)  (Termini de presentació de candidatures fins el 26 d'octubre de 2018)
Primera resolució amb indicació de persones admeses, excloses i pendent de fer esmenes (+)

BECA SOCIOEDUCATIVA CUC
Beca per a estudiants de 2n de batxillerat que vulguin participar de forma activa en els programes de comunicació i dinamització del CUC (Centre Universitari de Calvià).
Bases de la convocatòria: BOIB Núm. 110, de 6 de setembre de 2018 (+)
Model de sol·licitud (+)
Termini de presentació de sol·licituds: fins el 27 de setembre de 2018
Resolució d'adjudicació de beques (+)

AJUDES ECONÒMIQUES PER A LES PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS
Dirigides a persones que se matriculen en les proves d'accés a cicles formatius a l'any 2018.
Bases de la convocatòria: BOIB Núm. 78, de 26 de juny de 2018 (+)
Model sol·licitud (+)
Acreditació bancària (+)
Declaració jurada obligacions tributàries (+)
Termini de presentació de sol·licituds: del 2 al 27 de juliol de 2018
Primera resolució amb indicació de persones admeses, excloses i pendent de fer esmenes (+)
Resolució definitiva d'adjudció (+)

AJUDES ECONÒMIQUES PER A LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (MAJORS DE 25, 40 I 45 ANYS)
Dirigida a persones matriculades en les proves d'accés a la universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys - proves 2018 -.
Bases de la convocatòria: BOIB Núm. 78, de 26 de juny de 2018 (+)
Model sol·licitud (+)
Acreditació bancària (+)
Declaració jurada obligacions tributàries (+)
Termini de presentació de sol·licituds: del 2 al 27 de juliol de 2018
Primera resolució amb indicació de persones admeses, excloses i pendent de fer esmenes (+)
Resolució definitiva d'adjudicació (+)

AJUDES ECONÒMIQUES PER A L'ESTUDI DE CICLES FORMATIUS
Destinada a estudiants matriculats en cicles formatius en el curs acadèmic  2017/2018.
Bases de la convocatòria:  BOIB Núm. 78, de 26 de juny de 2018 (+)
Model sol·licitud (+)
Acreditació bancària (+)
Declaració jurada estudis (+)
Declaració jurada obligacions tributàries (+)
Termini de presentació de sol·licituds: del 2 al 27 de juliol de 2018
Primera resolució amb indicació de persones admeses, excloses i pendent de fer esmenes (+)
Resolució definitiva d'adjudicació (+)

AJUDES ECONÒMIQUES PER A L'ESTUDI DE GRAUS UNIVERSITARIS
Destinada a estudiants matriculats en graus universitaris en el curs acadèmic 2017/2018.
Bases de la convocatòria: BOIB Núm. 78, de 26 de juny de 2018  (+)
Model sol·licitud (+)
Acreditació bancària (+)
Declaració jurada estudis (+)
Declaració jurada obligacions tributàries (+)
Termini de presentació de sol·licituds: del 2 al 27 de juliol de 2018
Primera resolució amb indicació de persones admeses, excloses i pendent de fer esmenes (+)
Resolució definitiva d'adjudicació (+)

AJUDES ECONÒMIQUES PER A ERASMUS +
Destinada a estudiants que el curso 2018-2019 han de realitzar una mobilitat Erasmus (per cursar grau universitari).
Bases de la convocatòria: BOIB Núm. 78, de 26 de juny de 2018 (+)
Model sol·licitud (+)
Acreditació bancària (+)
Declaració jurada obligacions tributàries (+)
Termini de presentació de sol·licituds: del 2 al 27 de juliol de 2018
Primera resolució amb indicació de persones admeses, excloses i pendent de fer esmenes (+)
Resolució definitiva d'adjudicació (+)
Segunda resolución definitiva de adjudicación (+)


AJUDES ECONÒMIQUES PER A ESTUDIS DE MÀSTER UNIVERSITARI
Destinada a estudiants matriculats en màster universitaris en el curs acadèmic 2017/2018.
Bases de la convocatòria: BOIB Núm. 78, de 26 de juny de 2018 (+)
Model sol·licitud (+)
Acreditació bancària (+)
Declaració jurada estudis (+)
Declaració jurada obligacions tributàries (+)
Termini de presentació de sol·licituds: del 2 al 27 de juliol de 2018
Primera resolució amb indicació de persones admeses, excloses i pendent de fer esmenes (+)
Resolució definitiva d'adjudicació (+)

GET EXPERIENCE: BEQUES PRÀCTIQUES EN DEPARTAMENTS MUNICIPALS PER A ESTUDIANTS
Beques pràctiques destinades a estudiants de cicles formatius, graus universitaris o de màsters i postgraus, per realitzar la beca en serveis o departaments municipals.
Bases de la convocatòria: BOIB Núm. 78, de 26 de juny de 2018 (+) 
Termini de presentació de sol·licituds : agost 2018 
Oferta beca (+)

BEQUES COL·EGI ÀGORA
Bases convocatòria curs escolar  2019 - 2020 (+)

Adreça: IMEB C/Julià Bujosa Sans, batle, 1 07184 Calvià
Telèfon: 971 139139
Adreça electrònica: imeb@calvia.com