Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Massa Salarial del Personal Laboral

L'article 103.bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, determina que les corporacions locals aprovaran anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local, respectant els límits i les condicions que s'estableixin amb caràcter bàsic en la corresponent llei de pressuposts generals de l'Estat.

MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

2021:   2.061.500,72 €
2020
:  1.385.535,63 €
2019:  1.140.490,85 €
2018:  1.197.566,66 €
2017:  1.062.031,87 €

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES (IMEB):

2021: 2.890.566,55 €
2020: 2.762.997,00 €
2019: 2.778.826,54 €
2018: 2.739.539,04 €
2017: 2.632.857,98 €

OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS (OMT):

2021: 594.552,26 €
2020
: 500.076,19 €
2019: 386.408,86 €
2018: 283.303,37 €
2017: 110.472,67 €

CALVIÀ 2000

2022: 13.442.131.27 €
2021
: 12.406.550,79 €
2020: 11.912.902,28 €
2019: 12.175.093,87 €
2018: 12.395.261,12 €
2017: 14.565.117,89 €
Descarregar PDF massa salarial del 2015 al 2022

LIMPIEZAS COSTA CALVIÀ  

2022:  3.623.572.84 
2021:  3.497.115.31 
2020:  2.993.401.87 
2019:  2.817.869.92 
2018:  2.575.167.41 
2017:  2.505.761.07 
2016:  2.263.555.76 
2015:  2.046.348.82 
Descarregar PDF massa salarial del 2015 al 2022

Informació revisada: juny 2023