Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Convocatōries 2021, 2020, 2019 i 2018

CONVOCATÒRIA D'AJUDA AL LLOGUER D'HABITATGE 2021

CONVOCATÒRIA D'AJUDA AL LLOGUER D'HABITATGE 2021-2022 (TANCADA)

  • PUBLICACIÓ DELS ERRORS DETECTATS A L'ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ DE DATA 05 DE MAIG DE 2022 EN REFERÈNCIA A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGES 2021-2022 AL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ (BOIB NÚM. 148, 28 DE OCTUBRE DE 2021). 

Llistat d'APTES i DESISTITS Ajuda Anual al Lloguer 2021-2022 (publicació: 05-05-2022)

  • JUSTIFICACIÓ: el beneficiari ha d'enviar la tranferència bancària del pagament del lloguer del mes en curs al correu electrònic ajudeslloguer@calvia.com entre els dies 1 i 10 de cada mes natural.
  • La justificació parcial de la mensualitat del lloguer NO dóna dret a cobrar l'import proporcional de la subvenció.

    * Per facilitar la cerca pot obrir el document i introduir el text que desitja cercar en el quadre de text de la barra d'eines. Aquí, pot indicar el seu DNI o NIE. També pot fer-ho amb Ctrl/Comando+F.

Requeriment d'esmena de deficiències Ajuda Anual al Lloguer 2021-2022 (darrer dia per esmenar: 03/03/2022 - 23:59h)

* Per facilitar la cerca pot obrir el document i introduir el text que desitja cercar en el quadre de text de la barra d'eines. Aquí, pot indicar el seu DNI o NIE. També pot fer-ho amb Ctrl/Comando+F.

Manera d'esmenar: Els documents per emenar s'han d'enviar al correu electrònic: ajudeslloguer@calvia.com 

---------------

Bases reguladores i convocatòria per a la concessió d'ajudes al lloguer d'habitatges 2021-2022 en el terme municipal de Calvià. Publicació BOIB 148 de 28.10.2021.  

Guia ajudes lloguer.

Sol.licitud ajuda (presentació fins 29/11/2021 a les 23:59h)

--------------

CONVOCATÒRIA D'AJUDA AL LLOGUER D'HABITATGE 2020 

Ampliació termini justificació ajudes lloguer per raons excepcionals degudament justificades (22/06/2021)

Llistat definitiu d'errors materials detectats a la convocatòria d'ajudes al lloguer (28/05/2021)

LLISTAT DEFINITIU AJUDES LLOGUER AL HABITATGE 2020-2021 
Pot obrir el document i introduir el text que desitja cercar en el quadre de text de la barra d'eines. Aquí pot indicar el seu DNI o NIE. També pot fer-ho amb Ctrl/Comando+F.

Requeriment d'esmenes de deficiències (termini màxim per esmenar 11 de febrer de 2021) 
Pot obrir el document i introduir el text que desitja cercar en el quadre de text de la barra d'eines. Aquí pot indicar el seu DNI o NIE. També pot fer-ho amb Ctrl/Comando+F.

Bases reguladores i convocatoria per a la concessió d'ajudes al lloguer d'habitatges 2020-2021 en el terme municipal de Calvià. Publicació BOIB 179 de 17.10.2020. 
Resum ajudes lloguer
Avis errades bases
Esmena errades bases BOIB

CONVOCATÒRIA D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGES 2019 

Bases i convocatòria 2019 
Resum ajudes lloguer
Requeriment esmena de deficiències (termini esmena 13 de desembre 2019)
Acord aprovació concessió d'ajudes al lloguer d'habitatges

 CONVOCATÒRIA D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGES 2018

Bases i convocatòria 2018 
Requeriment esmena de deficiències (Termini màxim per esmenar 5 de desembre de 2018) 
Acord resolució de concessió de subvencions ajudes al lloguer d'habitatges  al terme municipal de Calvià  
Requeriment manifestació renúncia ajudes lloguer jove i devolució quantitats percebudes

Pàgina actualitzada 2022-11-30